ОНТХГ-ын үндсэн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал: Аймгийн
Аймаг, нийслэлийн нэр: Хэнтий
Сум, дүүргийн нэр: -
Газрын тусгай хэрэгцээний дэд ангилал: улсын тусгай хамгаалалттай газар
Тусгай хамгаалалтанд авсан зориулалт: Бусад
ОНТХГ-ын нэр: Хутаг уул
Газрын нэр: Хэнтий аймгийн Хэрлэн сум
Талбайн хэмжээ, га /ИТХ-ын тогтоолоор/: 19005.4140
Талбайн хэмжээ, га /тодотгосон солбицлоор/:
Тусгай хамгаалалтанд авсан зорилго:
Тусгай хамгаалалтанд авсан огноо: 2000-01-01
Тусгай хамгаалалтанд байлгах жил:
Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо:
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын дугаар:
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын файл: -
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн мэдээ: | Координатаар харах | Google KML-аар харах |
PDF файл Буцах
ОНТХГ-ын булангийн цэгийн солбицол дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Булангийн цэгийн дугаар Булангийн цэг, WGS 84 проекцоор Булангийн цэгийн өргөрөг, WGS84 проекцоор Булангийн цэгийн уртраг, WGS84 проекцоор
өргөрөг уртраг градус минут секунд градус минут секунд
1 47.776878 110.955239 47 46 36.761 110 57 18.86
2 47.759656 110.825236 47 45 34.762 110 49 30.85
3 47.8066 110.844128 47 48 23.76 110 50 38.861
4 47.861322 110.825242 47 51 40.759 110 49 30.871
5 47.899933 110.848575 47 53 59.759 110 50 54.87
6 47.936322 110.8533 47 56 10.759 110 51 11.88
7 47.902708 110.995522 47 54 9.749 110 59 43.879
8 47.86105 111.003311 47 51 39.78 111 0 11.92
9 47.825489 110.995519 47 49 31.76 110 59 43.868
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160