ОНТХГ-ын үндсэн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал: Сумын
Аймаг, нийслэлийн нэр: Хэнтий
Сум, дүүргийн нэр: Батноров
Газрын тусгай хэрэгцээний дэд ангилал: улсын тусгай хамгаалалттай газар
Тусгай хамгаалалтанд авсан зориулалт: Ой, амьтан, ургамал, усны нөөц газар
ОНТХГ-ын нэр: Баруун баяны агуй
Газрын нэр: Хэнтий аймгийн Батноров сум
Талбайн хэмжээ, га /ИТХ-ын тогтоолоор/:
Талбайн хэмжээ, га /тодотгосон солбицлоор/: 75.7300
Тусгай хамгаалалтанд авсан зорилго: Байгалийн цогцолборт газар
Тусгай хамгаалалтанд авсан огноо: 2014-07-06
Тусгай хамгаалалтанд байлгах жил: 30
Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо: 2044-07-06
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын дугаар: 17-р тогтоол
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын файл: -
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн эсэх: тийм
Ашигт малтмалын газарт бүртгэсэн огноо: 2014-09-22
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн тухай мэдээлэл: SRA-01546
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн мэдээ: | Координатаар харах | Google KML-аар харах |
PDF файл Буцах
ОНТХГ-ын булангийн цэгийн солбицол дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Булангийн цэгийн дугаар Булангийн цэг, WGS 84 проекцоор Булангийн цэгийн өргөрөг, WGS84 проекцоор Булангийн цэгийн уртраг, WGS84 проекцоор
өргөрөг уртраг градус минут секунд градус минут секунд
1 47.82676944 111.45565278 47 49 36.37 111 27 20.35
2 47.81835278 111.45358889 47 49 6.07 111 27 12.92
3 47.82063333 111.44370556 47 49 14.28 111 26 37.34
4 47.82823611 111.44316111 47 49 41.65 111 26 35.38
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160