Хайлтын хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр ОНТХГ-ын нэр Тусгай хамгаалалтанд авсан огноо Тусгай хамгаалалтанд байлгах жил Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо Газрын нэр
1 Аймгийн Говь Алтай - Асгат улаан уул 2021-06-18 4 2025-06-18 Говь-Алтай аймгийн Төгрөг сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
2 Сумын Сүхбаатар Мөнххаан Баянцагаан 2021-06-17 20 2041-06-17 Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
3 Сумын Төв Эрдэнэ Ёл уул, халзангийн эх орчим 2021-06-17 20 2041-06-17 Төв аймгийн Эрдэнэ сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
4 Сумын Сүхбаатар Мөнххаан Энгэрийн худаг 2021-06-17 20 2041-06-17 Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
5 Сумын Төв Эрдэнэ Ар хустайн гол орчим 2021-06-17 20 2041-06-17 Төв аймгийн Эрдэнэ сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
6 Сумын Сүхбаатар Мөнххаан Халтар морьт 2021-06-17 20 2041-06-17 Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
7 Сумын Увс Цагаанхайрхан Хангилцагийн гол 2021-06-17 20 2041-06-17 Увс аймгийн Цагаанхайрхан сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
8 Сумын Увс Цагаанхайрхан Хурган нуруу 2021-06-17 20 2041-06-17 Увс аймгийн Цагаанхайрхан сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
9 Сумын Сүхбаатар Мөнххаан Чандмангийн ар 2021-06-17 20 2041-06-17 Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
10 Сумын Сүхбаатар Мөнххаан Заан ширээ 2021-06-17 20 2041-06-17 Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160