Хайлтын хэсэг
Эрх зүйн төрөл Актын дугаар Эрх зүйн нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо
1 Монгол Улсын хууль ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН ТУХАЙ 1994-11-15 1995-04-01 Дэлгэрэнгүй
2 Монгол Улсын хууль ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН ОРЧНЫ БҮСИЙН ТУХАЙ 1997-10-23 1997-10-23 Дэлгэрэнгүй
3 Улсын Их Хурлын тогтоол 83 ЗАРИМ ГАЗРЫГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВАХЫГ ЗӨВШӨӨРӨХ ТУХАЙ 1993-11-12 1993-11-12 Дэлгэрэнгүй
4 Улсын Их Хурлын тогтоол 26 УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗРЫН АНГИЛЛЫГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ 1995-05-04 1995-05-04 Дэлгэрэнгүй
5 Улсын Их Хурлын тогтоол 43 ЗАРИМ ГАЗАР НУТГИЙГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВАХ ТУХАЙ 1996-05-28 1996-05-28 Дэлгэрэнгүй
6 Улсын Их Хурлын тогтоол 06 ЗАРИМ ГАЗАР НУТГИЙГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВАХ ТУХАЙ 2010-01-14 2010-01-14 Дэлгэрэнгүй
7 Улсын Их Хурлын тогтоол 05 ЗАРИМ ГАЗАР НУТГИЙГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВАХ ТУХАЙ 2008-01-24 2008-01-24 Дэлгэрэнгүй
8 Улсын Их Хурлын тогтоол 115 ХУСТАЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ ГАЗРЫГ БАЙГАЛИЙН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР БОЛГОН ӨӨРЧЛӨХ ТУХАЙ 1998-11-12 1998-11-12 Дэлгэрэнгүй
9 Улсын Их Хурлын тогтоол 18 ЗАРИМ ГАЗАР НУТГИЙГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВАХ БОЛОН УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ЗАРИМ ГАЗАР НУТГИЙН ХИЛИЙН ЗААГИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ 2011-05-05 2011-05-05 Дэлгэрэнгүй
10 Улсын Их Хурлын тогтоол 57 ЗАРИМ ГАЗАР НУТГИЙГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВАХ ТУХАЙ 2012-05-23 2012-05-23 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160