Хайлтын хэсэг
Эрх зүйн төрөл Актын дугаар Эрх зүйн нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо
1 Улсын Их Хурлын тогтоол 04 ЗАРИМ ГАЗАР НУТГИЙГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВАХ ТУХАЙ 2011-01-20 2011-01-20 Дэлгэрэнгүй
2 Улсын Их Хурлын тогтоол 05 ЗАРИМ ГАЗАР НУТГИЙГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВАХ ТУХАЙ 2008-01-24 2008-01-24 Дэлгэрэнгүй
3 Улсын Их Хурлын тогтоол 06 ЗАРИМ ГАЗАР НУТГИЙГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВАХ ТУХАЙ 2010-01-14 2010-01-14 Дэлгэрэнгүй
4 Сайдын тушаал 07 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /ГАЗАР НУТГИЙГ ОРОН НУТГИЙН ХАМГААЛАЛТАД АВАХ ТУХАЙ/ 2000-01-10 2000-01-10 Дэлгэрэнгүй
5 Ерөнхийлөгчийн зарлиг 110 БОГД ХАН ХАЙРХАН УУЛ, ХАН ХЭНТИЙ УУЛ, ОТГОНТЭНГЭР УУЛЫГ ТАЙХ УЛАМЖЛАЛЫГ СЭРГЭЭХ САНААЧИЛГЫГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ 1995-05-16 1995-05-16 Дэлгэрэнгүй
6 Сайдын тушаал 112 НИЙТЛЭГ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ / ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН ОРЧНЫ БҮСИЙН ЗӨВЛӨЛИЙГ БАЙГУУЛЖ АЖИЛЛУУЛАХ / 1998-09-17 1998-09-17 Дэлгэрэнгүй
7 Улсын Их Хурлын тогтоол 115 ХУСТАЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ ГАЗРЫГ БАЙГАЛИЙН ЦОГЦОЛБОР ГАЗАР БОЛГОН ӨӨРЧЛӨХ ТУХАЙ 1998-11-12 1998-11-12 Дэлгэрэнгүй
8 Улсын Их Хурлын тогтоол 115 ХУСТАЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ ГАЗРЫГ БАЙГАЛИЙН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР БОЛГОН ӨӨРЧЛӨХ ТУХАЙ 1998-11-12 1998-11-12 Дэлгэрэнгүй
9 Сайдын тушаал 117 ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТАГ /ТХГН/-Т АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ ЯВУУЛАХ ЖУРАМ, ТХГН-Д ҮЗҮҮЛЭХ АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭГ УДААГИЙН ХӨЛС ТӨЛӨХ ЖУРАМ/ 2002-06-01 2002-06-01 Дэлгэрэнгүй
10 Засгийн газрын тогтоол 128 ХИЛИЙН ЗААГИЙГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2006-06-07 2006-06-07 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160