Хайлтын хэсэг
Эрх зүйн төрөл Актын дугаар Эрх зүйн нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо
1 Улсын Их Хурлын тогтоол 83 ЗАРИМ ГАЗРЫГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВАХЫГ ЗӨВШӨӨРӨХ ТУХАЙ 1993-11-12 1993-11-12 Дэлгэрэнгүй
2 Улсын Их Хурлын тогтоол 81 ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 1994-11-15 1994-11-15 Дэлгэрэнгүй
3 Монгол Улсын хууль ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН ТУХАЙ 1994-11-15 1995-04-01 Дэлгэрэнгүй
4 Сайдын тушаал 18 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТАГТ ЧОНЫН ТООГ ЗОХИЦУУЛАХ, ЗЭРЛЭГШСЭН НОХОЙ УСТГАХ ЖУРАМ/ 1995-02-15 1995-02-15 Дэлгэрэнгүй
5 Улсын Их Хурлын тогтоол 26 УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗРЫН АНГИЛЛЫГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ 1995-05-04 1995-05-04 Дэлгэрэнгүй
6 Ерөнхийлөгчийн зарлиг 110 БОГД ХАН ХАЙРХАН УУЛ, ХАН ХЭНТИЙ УУЛ, ОТГОНТЭНГЭР УУЛЫГ ТАЙХ УЛАМЖЛАЛЫГ СЭРГЭЭХ САНААЧИЛГЫГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ 1995-05-16 1995-05-16 Дэлгэрэнгүй
7 Засгийн газрын тогтоол 169 ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ЗАРИМ ГАЗАР НУТГИЙН ХАМГААЛАЛТЫН ГОРИМ, ХИЛИЙН ЦЭСИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ 1995-09-15 1995-09-15 Дэлгэрэнгүй
8 Сайдын тушаал 209 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ/ УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТАГТ АМЬТНЫ СҮРГИЙН БҮТЦИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ, ЗААЗЛАХ, СУДАЛГАА ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДЭЭЖ, СОРЬЦ АВАХ, ХЭМЖИЛТ ХИЙХ, НУТАГШУУЛАХ, ХАЛДВАРТ ӨВЧНИЙ ГОЛОМТЫГ УСТГАХ ЗОРИЛГООР АМЬТАН АГНАХ, БАРИХ/ 1996-01-10 1996-01-10 Дэлгэрэнгүй
9 Сайдын тушаал 36 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ / УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТАГТ СУДАЛГАА ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖИЛ ЯВУУЛАХАД МӨРДӨХ / 1996-03-15 1996-03-15 Дэлгэрэнгүй
10 Улсын Их Хурлын тогтоол 43 ЗАРИМ ГАЗАР НУТГИЙГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВАХ ТУХАЙ 1996-05-28 1996-05-28 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160