Хайлтын хэсэг
Эрх зүйн төрөл Актын дугаар Эрх зүйн нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо
1 Сайдын тушаал A-333 АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ /ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТАГТ ГАЗАР АШИГЛАХ ЗОРИУЛАЛТ ӨӨРЧЛӨН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛСНЫ УЛМААС УЧРУУЛСАН ХОХИРЛЫГ ТООЦОХ ЭКОЛОГИ- ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГАЧЛАЛ/ 2010-10-26 2010-10-26 Дэлгэрэнгүй
2 Сайдын тушаал Аяллын зам маршрут тогтоох тухай 2017-12-01 2017-12-01 Дэлгэрэнгүй
3 Засгийн газрын тогтоол 67 БАЙГАЛИЙН ЗАРИМ НӨӨЦ ГАЗРЫН ХИЛИЙН ЗААГИЙГ ТОГТООХ ТУХАЙ 1998-05-06 2013-05-06 Дэлгэрэнгүй
4 Засгийн газрын тогтоол 166 БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ БОЛОН ДУРСГАЛТ ГАЗРЫН ХИЛИЙН ЗААГ БАТЛАХ ТУХАЙ 1996-07-16 1996-07-16 Дэлгэрэнгүй
5 Засгийн газрын тогтоол 90 БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ БОЛОН ДУРСГАЛТ ГАЗРЫН ХИЛИЙН ЗААГИЙГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2017-03-15 2017-03-15 Дэлгэрэнгүй
6 Засгийн газрын тогтоол 319 БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ ГАЗРЫН ХИЛИЙН ЗААГИЙГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2019-08-14 2019-08-14 Дэлгэрэнгүй
7 Ерөнхийлөгчийн зарлиг 110 БОГД ХАН ХАЙРХАН УУЛ, ХАН ХЭНТИЙ УУЛ, ОТГОНТЭНГЭР УУЛЫГ ТАЙХ УЛАМЖЛАЛЫГ СЭРГЭЭХ САНААЧИЛГЫГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ 1995-05-16 1995-05-16 Дэлгэрэнгүй
8 Сайдын тушаал А/90 ДОТООД БҮС БАТЛАХ ТУХАЙ 2016-03-30 2016-03-30 Дэлгэрэнгүй
9 Сайдын тушаал А-392 ДОТООД БҮСИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ 2014-11-04 2014-11-04 Дэлгэрэнгүй
10 Сайдын тушаал A-361 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /БУРХАН ХАЛДУН ХАЙРХАНД АЯЛАХ БОЛОН УЛАМЖЛАЛТ ЗАН ҮЙЛИЙН ЁСЛОЛ ҮЙЛДЭХ ЖУРАМ/ 2013-12-11 2013-12-11 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160