Хайлтын хэсэг
Эрх зүйн төрөл Актын дугаар Эрх зүйн нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо
51 Сайдын тушаал 143 УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛАТТАЙ ЗАРИМ ГАЗРЫН БҮСИЙН ХИЛИЙН ЗААГИЙГ ТОГТООХ ТУХАЙ 1998-12-10 1998-12-10 Дэлгэрэнгүй
52 Улсын Их Хурлын тогтоол 115 ХУСТАЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ ГАЗРЫГ БАЙГАЛИЙН ЦОГЦОЛБОР ГАЗАР БОЛГОН ӨӨРЧЛӨХ ТУХАЙ 1998-11-12 1998-11-12 Дэлгэрэнгүй
53 Улсын Их Хурлын тогтоол 115 ХУСТАЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ ГАЗРЫГ БАЙГАЛИЙН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР БОЛГОН ӨӨРЧЛӨХ ТУХАЙ 1998-11-12 1998-11-12 Дэлгэрэнгүй
54 Сайдын тушаал 112 НИЙТЛЭГ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ / ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН ОРЧНЫ БҮСИЙН ЗӨВЛӨЛИЙГ БАЙГУУЛЖ АЖИЛЛУУЛАХ / 1998-09-17 1998-09-17 Дэлгэрэнгүй
55 Засгийн газрын тогтоол 67 БАЙГАЛИЙН ЗАРИМ НӨӨЦ ГАЗРЫН ХИЛИЙН ЗААГИЙГ ТОГТООХ ТУХАЙ 1998-05-06 2013-05-06 Дэлгэрэнгүй
56 Улсын Их Хурлын тогтоол 28 ЗАРИМ ГАЗАР НУТГИЙГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВАХ ТУХАЙ 1998-04-09 1998-04-09 Дэлгэрэнгүй
57 Монгол Улсын хууль ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН ОРЧНЫ БҮСИЙН ТУХАЙ 1997-10-23 1997-10-23 Дэлгэрэнгүй
58 Улсын Их Хурлын тогтоол 47 ЗАРИМ ГАЗАР НУТГИЙГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВАХ ТУХАЙ 1997-06-13 1997-06-13 Дэлгэрэнгүй
59 Сайдын тушаал 91 ТОГТООЛ, ТУШААЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ 1997-06-11 1997-06-11 Дэлгэрэнгүй
60 Засгийн газрын тогтоол 166 БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ БОЛОН ДУРСГАЛТ ГАЗРЫН ХИЛИЙН ЗААГ БАТЛАХ ТУХАЙ 1996-07-16 1996-07-16 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160