Хайлтын хэсэг
Эрх зүйн төрөл Актын дугаар Эрх зүйн нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо
41 Сайдын тушаал 54 ЖУРМЫН ЗАРИМ ЗААЛТЫГ ӨӨРЧЛӨН НАЙРУУЛАХ ТУХАЙ 2002-03-15 2002-03-15 Дэлгэрэнгүй
42 Сайдын тушаал 261 ХИЛИЙН ЗААГИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ 2001-12-28 2001-12-28 Дэлгэрэнгүй
43 Сайдын тушаал 261 ХИЛИЙН ЗААГИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ 2001-12-28 2001-12-28 Дэлгэрэнгүй
44 Сайдын тушаал 218 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /МОНГОЛ УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТАГ ДЭВСГЭРТ ГАЗАР АШИГЛАХ, ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТҮР ЖУРАМ/ - 2001-10-26 2001-10-26 Дэлгэрэнгүй
45 Сайдын тушаал 183 ХИЛИЙН ЗААГИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ 2001-09-21 2001-09-21 Дэлгэрэнгүй
46 Засгийн газрын тогтоол 74 ХИЛИЙН ЗААГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2000-05-31 2000-05-31 Дэлгэрэнгүй
47 Улсын Их Хурлын тогтоол 29 ЗАРИМ ГАЗАР НУТГИЙГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВАХ ТУХАЙ 2000-04-14 2000-04-14 Дэлгэрэнгүй
48 Сайдын тушаал 21 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ / ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТАГ ДАХЬ РАШААН АШИГЛАХ / 2000-02-03 2000-02-03 Дэлгэрэнгүй
49 Сайдын тушаал 07 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /ГАЗАР НУТГИЙГ ОРОН НУТГИЙН ХАМГААЛАЛТАД АВАХ ТУХАЙ/ 2000-01-10 2000-01-10 Дэлгэрэнгүй
50 Засгийн газрын тогтоол 51 ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ /ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ (ЭХНИЙ ҮЕ ШАТАНД 1999-2005 ОНД) ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ/ 1999-03-24 1999-03-24 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160