Хайлтын хэсэг
Эрх зүйн төрөл Актын дугаар Эрх зүйн нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо
31 Засгийн газрын тогтоол 128 ХИЛИЙН ЗААГИЙГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2006-06-07 2006-06-07 Дэлгэрэнгүй
32 Улсын Их Хурлын тогтоол 26 ЗАРИМ ГАЗАР НУТГИЙГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВАХ ТУХАЙ 2006-04-20 2006-04-20 Дэлгэрэнгүй
33 Сайдын тушаал 244 ЖУРАМД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 2005-09-19 2005-09-19 Дэлгэрэнгүй
34 Засгийн газрын тогтоол 35 ХИЛИЙН ЗААГИЙГ ТОГТООХ ТУХАЙ /ШИЛИЙН БОГД УУЛ, ХӨРГИЙН ХӨНДИЙН БАЙГАЛИЙН ДУРСГАЛТ ГАЗРЫН/ 2005-03-02 2005-03-02 Дэлгэрэнгүй
35 Засгийн газрын тогтоол 217 ХИЛИЙН ЗААГИЙГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2003-10-01 2003-10-01 Дэлгэрэнгүй
36 Сайдын тушаал 164 ТУШААЛД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 2003-09-11 2003-09-11 Дэлгэрэнгүй
37 Улсын Их Хурлын тогтоол 30 ЗАРИМ ГАЗАР НУТГИЙГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВАХ ТУХАЙ 2003-06-19 2003-06-19 Дэлгэрэнгүй
38 Сайдын тушаал 75 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН ОЙД ОЙН АЖ АХУЙН АРГА ЭМЖЭЭ ЯВУУЛАХ ЖУРАМ/ 2003-04-24 2003-04-24 Дэлгэрэнгүй
39 Улсын Их Хурлын тогтоол 39 ЗАРИМ ГАЗАР НУТГИЙГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВАХ ТУХАЙ 2002-06-28 2002-06-28 Дэлгэрэнгүй
40 Сайдын тушаал 117 ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТАГ /ТХГН/-Т АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ ЯВУУЛАХ ЖУРАМ, ТХГН-Д ҮЗҮҮЛЭХ АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭГ УДААГИЙН ХӨЛС ТӨЛӨХ ЖУРАМ/ 2002-06-01 2002-06-01 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160