Хайлтын хэсэг
Эрх зүйн төрөл Актын дугаар Эрх зүйн нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо
21 Улсын Их Хурлын тогтоол 18 ЗАРИМ ГАЗАР НУТГИЙГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВАХ БОЛОН УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ЗАРИМ ГАЗАР НУТГИЙН ХИЛИЙН ЗААГИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ 2011-05-05 2011-05-05 Дэлгэрэнгүй
22 Улсын Их Хурлын тогтоол 04 ЗАРИМ ГАЗАР НУТГИЙГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВАХ ТУХАЙ 2011-01-20 2011-01-20 Дэлгэрэнгүй
23 Сайдын тушаал A-333 АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ /ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТАГТ ГАЗАР АШИГЛАХ ЗОРИУЛАЛТ ӨӨРЧЛӨН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛСНЫ УЛМААС УЧРУУЛСАН ХОХИРЛЫГ ТООЦОХ ЭКОЛОГИ- ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГАЧЛАЛ/ 2010-10-26 2010-10-26 Дэлгэрэнгүй
24 Улсын Их Хурлын тогтоол 06 ЗАРИМ ГАЗАР НУТГИЙГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВАХ ТУХАЙ 2010-01-14 2010-01-14 Дэлгэрэнгүй
25 Сайдын тушаал 333 ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ 2009-11-10 2009-11-10 Дэлгэрэнгүй
26 Сайдын тушаал 234 ЖУРАМД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 2008-06-27 2008-06-27 Дэлгэрэнгүй
27 Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр 25 ЗАРИМ ГАЗРЫГ ОРОН НУТГИЙН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАНД АВАХ ТУХАЙ 2008-04-02 2008-04-02 Дэлгэрэнгүй
28 Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр 18 ЗАРИМ ГАЗРЫГ ОРОН НУТГИЙН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАНД АВАХ ТУХАЙ 2008-02-17 2008-02-17 Дэлгэрэнгүй
29 Улсын Их Хурлын тогтоол 05 ЗАРИМ ГАЗАР НУТГИЙГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВАХ ТУХАЙ 2008-01-24 2008-01-24 Дэлгэрэнгүй
30 Ерөнхийлөгчийн зарлиг 183 СУВАРГА ХАЙРХАН УУЛ, ХАН ХӨХИЙ УУЛ, СУТАЙ ХАЙРХАН УУЛЫГ ТӨРИЙН ТАХИЛГАТАЙ БОЛГОХ ТУХАЙ 2007-07-26 2007-07-26 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160