Хайлтын хэсэг
Эрх зүйн төрөл Актын дугаар Эрх зүйн нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо
11 Улсын Их Хурлын тогтоол 13 ЗАРИМ ГАЗАР НУТГИЙГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВАХ ТУХАЙ 2016-02-04 2016-02-04 Дэлгэрэнгүй
12 Сайдын тушаал А-392 ДОТООД БҮСИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ 2014-11-04 2014-11-04 Дэлгэрэнгүй
13 Сайдын тушаал А-309 ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН ДОТООД БҮСИЙН ХИЛИЙН ЗААГИЙГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2014-09-02 2014-09-02 Дэлгэрэнгүй
14 Засгийн газрын тогтоол 50 ХИЛИЙН ЗААГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2014-02-21 2014-02-21 Дэлгэрэнгүй
15 Сайдын тушаал A-361 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /БУРХАН ХАЛДУН ХАЙРХАНД АЯЛАХ БОЛОН УЛАМЖЛАЛТ ЗАН ҮЙЛИЙН ЁСЛОЛ ҮЙЛДЭХ ЖУРАМ/ 2013-12-11 2013-12-11 Дэлгэрэнгүй
16 Засгийн газрын тогтоол 259 ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2013-07-09 2013-07-09 Дэлгэрэнгүй
17 Ерөнхийлөгчийн зарлиг 181 ТӨРИЙН ТАХИЛГАТАЙ УУЛ ХАЙРХАНЫ ТЭНГЭРИЙГ ТАЙХ ТӨРИЙН ЁСЛОЛ ҮЙЛДЭХ ХУВААРЬ БАТЛАХ ТУХАЙ 2012-10-05 2015-10-05 Дэлгэрэнгүй
18 Улсын Их Хурлын тогтоол 57 ЗАРИМ ГАЗАР НУТГИЙГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВАХ ТУХАЙ 2012-05-23 2012-05-23 Дэлгэрэнгүй
19 Улсын Их Хурлын тогтоол 56 ЗАРИМ ГАЗАР НУТГИЙГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВАХ ТУХАЙ 2012-05-22 2012-05-22 Дэлгэрэнгүй
20 Улсын Их Хурлын тогтоол 38 ЗАРИМ ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН ХИЛИЙН ЗААГТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 2012-05-18 2012-05-18 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160