Хайлтын хэсэг
Эрх зүйн төрөл Актын дугаар Эрх зүйн нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо
1 Улсын Их Хурлын тогтоол 47 ЗАРИМ ГАЗАР НУТГИЙГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВАХ ТУХАЙ 2020-05-07 2020-05-07 Дэлгэрэнгүй
2 Улсын Их Хурлын тогтоол 46 ЗАРИМ ГАЗАР НУТГИЙГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВАХ, ХИЛИЙН ЗААГТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 2020-05-07 2020-05-07 Дэлгэрэнгүй
3 Засгийн газрын тогтоол 319 БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ ГАЗРЫН ХИЛИЙН ЗААГИЙГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2019-08-14 2019-08-14 Дэлгэрэнгүй
4 Улсын Их Хурлын тогтоол 41 ЗАРИМ ГАЗАР НУТГИЙГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВАХ ТУХАЙ 2019-05-02 2019-05-02 Дэлгэрэнгүй
5 Сайдын тушаал Сайдын 2017 оны 12-р сарын 01-ний өдрийн А330 тоот тушаалын хавсралт 2017-12-01 2017-12-01 Дэлгэрэнгүй
6 Сайдын тушаал Аяллын зам маршрут тогтоох тухай 2017-12-01 2017-12-01 Дэлгэрэнгүй
7 Засгийн газрын тогтоол 90 БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ БОЛОН ДУРСГАЛТ ГАЗРЫН ХИЛИЙН ЗААГИЙГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2017-03-15 2017-03-15 Дэлгэрэнгүй
8 Улсын Их Хурлын тогтоол 20 ХЭНТИЙН ХААН УУЛЫН НЭРИЙГ ӨӨРЧЛӨХ ТУХАЙ 2017-02-09 2017-03-01 Дэлгэрэнгүй
9 Улсын Их Хурлын тогтоол 35 ЗАРИМ ГАЗАР НУТГИЙГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВАХ ТУХАЙ 2016-04-14 2016-04-14 Дэлгэрэнгүй
10 Сайдын тушаал А/90 ДОТООД БҮС БАТЛАХ ТУХАЙ 2016-03-30 2016-03-30 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160