Газар нутгийг тусгай хамгаалалтад авч хамгаалах нь дэлхий нийтийн хэмжээнд байгаль орчны доройтлыг хязгаарлан зогсоож, байгалийн жам ёсны шүтэлцээт харьцааны нөхцлийг хангах сонгодог хэлбэр болохын хамт хүн төрөлхтний байгаль, түүх, соёл, шинжлэх ухааны давтагдашгүй их өвийг үе дамжуулан үлдээх, байгаль экологийн тэнцвэрт байдлыг хангаж, улмаар улс орнууд байгаль орчиндоо зохицон хөгжих үзэл санааг баталгаажуулах үндсэн аргуудын нэг билээ. Монгол улсын тусгай хамгаалалттай газар нутаг /ТХГН/-ийг зориулалтаар нь Дархан цаазат газар, Байгалийн цогцолборт газар, Байгалийн нөөц газар ба Дурсгалт газар гэж 4 үндсэн төрөлд хуваадаг ба эдгээр нь ховор амьтан, ургамлын өлгий нөхөн сэргэх, үржих, түгэн тархах голомт нутаг болж байдаг.

107
Нийт улсын ТХГН
102
Нийт улсын ТХГН-ийн байршnл
30969.22
Нийт талбайн хэмжээ, мян.га
19.8%
Нийт нутаг дэвсгэрт эзлэх хувь
Улсын ТХГН-ийн талбайн хэмжээ, га
Улсын ТХГН-ийн тоо
Зургийн цомог
Шувууны тандалт судалгааны зураг

Шувууны тандалт судалгааны зураг

2016-09-12

үгүй

Онон гол Жигэн уулан дээрээс

Онон гол Жигэн уулан дээрээс

2013-09-14

Онон гол нь Хэнтийн нурууны 1905 м өндрөөс эх аван урсдаг. Монголын нутагт 570 км урсдаг томоохон голын нэг юм.

нүүдлийн байгаль хамгаалах хайрцаг сургалт иргэдийн дунд

нүүдлийн байгаль хамгаалах хайрцаг сургалт иргэдийн дунд

2015-06-02

Хандгай

Хандгай

2020-08-03

Байгаль хамгаалагч биосангын мэдээндээ явж байхдаа авсан идээшилж буй 2 хандгай

Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160