Газар нутгийг тусгай хамгаалалтад авч хамгаалах нь дэлхий нийтийн хэмжээнд байгаль орчны доройтлыг хязгаарлан зогсоож, байгалийн жам ёсны шүтэлцээт харьцааны нөхцлийг хангах сонгодог хэлбэр болохын хамт хүн төрөлхтний байгаль, түүх, соёл, шинжлэх ухааны давтагдашгүй их өвийг үе дамжуулан үлдээх, байгаль экологийн тэнцвэрт байдлыг хангаж, улмаар улс орнууд байгаль орчиндоо зохицон хөгжих үзэл санааг баталгаажуулах үндсэн аргуудын нэг билээ. Монгол улсын тусгай хамгаалалттай газар нутаг /ТХГН/-ийг зориулалтаар нь Дархан цаазат газар, Байгалийн цогцолборт газар, Байгалийн нөөц газар ба Дурсгалт газар гэж 4 үндсэн төрөлд хуваадаг ба эдгээр нь ховор амьтан, ургамлын өлгий нөхөн сэргэх, үржих, түгэн тархах голомт нутаг болж байдаг.

107
Нийт улсын ТХГН
102
Нийт улсын ТХГН-ийн байршnл
30969.22
Нийт талбайн хэмжээ, мян.га
19.8%
Нийт нутаг дэвсгэрт эзлэх хувь
Улсын ТХГН-ийн талбайн хэмжээ, га
Улсын ТХГН-ийн тоо
Зургийн цомог
Согоо

Согоо

2015-03-25

Булаг хаших

Булаг хаших

2015-05-01

Булган сумын УТХГН дах Хошиготын рашаанд хашлага хийлээ

Борцгор хотон

Борцгор хотон

2015-11-24

нэн ховор

 Хөгнөхаан уулын   Халиун буга

Хөгнөхаан уулын Халиун буга

2015-04-15

Согоонууд сүрэг үүсгэн гол төлөв уулын өвөр талдаа, эр буганууд уулын ар талдаа бэлчээрээр байршиж байна.

Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160