Хайлтын хэсэг
Мэдээ оруулсан огноо Мэдээний гарчиг
1 2013-04-29 Улсын тусгай хамгаалалттай газруудын хамгаалалтын захиргаадын 2013 онд хийж гүйцэтгэх судалгааны ажлын төлөвлөгөө
2 2013-04-29 Улсын тусгай хамгаалалттай газруудын хамгаалалтын захиргаадад 2012 онд хийж гүйцэтгэсэн судалгаа, шинжилгээний ажлын жагсаалт
3 2013-06-08 Хамгаалалтын захиргаадын 7 хоногийн тойм мэдээ /6-р сарын 3-7/
4 2013-06-15 Хамгаалалтын захиргаадын 7 хоногийн тойм мэдээ / 6-р сарын 10-14/
5 2013-06-18 Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт 2012 онд хийгдсэн судалгаа, шинжилгээний ажлын тайлан
6 2013-07-31 Хамгаалалтын захиргаадын 7 хоногийн мэдээ /7-р сарын 22-29/
7 2013-07-31 Тэсийн голын БНГ-т Сибирийн шивэр гүлмэрийн судалгаа
8 2013-09-03 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн мэдээллийн сангийн сургалтын тайлан
9 2013-09-04 Зүүн бүсийн “ТХГН-ийн шинэчлэн найруулсан хуулийн төслийн хэлэлцүүлэг”-н тухай мэдээлэл
10 2013-09-07 Хамгаалалтын захиргааны 7 хоногийн ажлын товчоон / 2013 оны 09 дүгээр 02-06/
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160