Хайлтын хэсэг
Мэдээ оруулсан огноо Мэдээний гарчиг
1 2014-05-20 Агнуурын зарим амьтдыг агнах, түүхий эдийг түүж бэлтгэх, экспортлохыг түр хугацаагаар хориглох тухай БОНХ-ийн сайдын 2014 оны 02-р сарын 25-ны өдрийн А-61 дүгээр тушаал
2 2013-09-26 Баавгай судлал, хамгааллын Олон Улсын Нийгэмлэгийн 2013 оны зөвлөгөөнд Монгол судлаачийн илтгэл ШИЛДЭГЭЭР шалгарав
3 2014-04-16 Говьд нарны өргүүртэй худаг байгууллаа.
4 2013-09-04 Зүүн бүсийн “ТХГН-ийн шинэчлэн найруулсан хуулийн төслийн хэлэлцүүлэг”-н тухай мэдээлэл
5 2014-03-21 Монгол дагуурын ДЦГ- ын Орчны бүсэд гарсан түймрийн мэдээ
6 2014-05-20 Тусгай болон ахуй зориулалтаар амьтан агнах, барих хуваарь батлах тухай БОНХ-ийн сайдын 2014 оны 04-р сарын 21-ний өдрийн А-128 дугаар тушаал
7 2013-09-03 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн мэдээллийн сангийн сургалтын тайлан
8 2013-09-10 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн шинэчилсэн төслийн хэлэлцүүлгийн мэдээлэл /Ховд аймаг/
9 2014-03-04 ТХГН-ийн мэдээллийн санг ашиглах заавар
10 2014-01-16 ТХГН-ийн мэдээллийн сангийн 2013 оны тайлан, хамгаалалтын захиргаадын мэдээ бүрдүүлэлтийн байдал
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160