Хайлтын хэсэг
Мэдээ оруулсан огноо Мэдээний гарчиг
21 2013-09-10 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн шинэчилсэн төслийн хэлэлцүүлгийн мэдээлэл /Ховд аймаг/
22 2013-09-10 Хангайн бүсийн ТХГН-ийн шинэчлэн найруулсан хуулийн төслийн хэлэлцүүлэг”-н тухай мэдээлэл
23 2013-09-07 Хамгаалалтын захиргаадын 7 хоногийн мэдээ /2013 оны 09 дүгээр сарын 02-06/
24 2013-09-07 Хамгаалалтын захиргааны 7 хоногийн ажлын товчоон / 2013 оны 09 дүгээр 02-06/
25 2013-09-04 Зүүн бүсийн “ТХГН-ийн шинэчлэн найруулсан хуулийн төслийн хэлэлцүүлэг”-н тухай мэдээлэл
26 2013-09-03 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн мэдээллийн сангийн сургалтын тайлан
27 2013-07-31 Тэсийн голын БНГ-т Сибирийн шивэр гүлмэрийн судалгаа
28 2013-07-31 Хамгаалалтын захиргаадын 7 хоногийн мэдээ /7-р сарын 22-29/
29 2013-06-18 Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт 2012 онд хийгдсэн судалгаа, шинжилгээний ажлын тайлан
30 2013-06-15 Хамгаалалтын захиргаадын 7 хоногийн тойм мэдээ / 6-р сарын 10-14/
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160