Хайлтын хэсэг
Мэдээ оруулсан огноо Мэдээний гарчиг
1 2017-02-07 Хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.
2 2017-01-11 ТХНУГ-т хэрэгжиж байгаа “Байгалийн нөөцийн менежмент бүхий хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээ” төслийн хүрээнд “Гулзат” ОНТХГ-ыг өргөтгөлөө.
3 2014-05-20 Тусгай болон ахуй зориулалтаар амьтан агнах, барих хуваарь батлах тухай БОНХ-ийн сайдын 2014 оны 04-р сарын 21-ний өдрийн А-128 дугаар тушаал
4 2014-05-20 Агнуурын зарим амьтдыг агнах, түүхий эдийг түүж бэлтгэх, экспортлохыг түр хугацаагаар хориглох тухай БОНХ-ийн сайдын 2014 оны 02-р сарын 25-ны өдрийн А-61 дүгээр тушаал
5 2014-04-16 Говьд нарны өргүүртэй худаг байгууллаа.
6 2014-04-16 Хөв цөөрөм байгуулсан тухай
7 2014-04-15 Хамгаалалтын захиргаадаас ирүүлсэн Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт 2014 онд хийхээр төлөвлөгдөж буй судалгаа шинжилгээний ажлын төлөвлөгөө
8 2014-03-21 ТХГН-ийн хамгаалалтын захиргаанд ашигладаг санхүүгийн програмын нэмэлт өөрчлөлтийн талаархи сургалтын мэдээлэл
9 2014-03-21 Монгол дагуурын ДЦГ- ын Орчны бүсэд гарсан түймрийн мэдээ
10 2014-03-13 ТХГН-н хамгаалалтын захиргааадын мэдээлэл
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160