Хөрсний зүсэлтийн мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Хороо, багийн нэр Мониторингийн цэгийн нэр Зүсэлт хийсэн огноо Зүсэлтийн дугаар Газрын ерөнхий байрлал
1 Архангай Өгийнуур Дойт Цагаан нуурын толгой 2016-08-11 11 уулын бэл Дэлгэрэнгүй
2 Архангай Өгийнуур Тоглох Агуутын худаг 2016-08-10 10 уулын хормой Дэлгэрэнгүй
3 Архангай Хангай Гичгэнэ Үхэр чулуут 2016-08-10 8 уулын ар хажуу Дэлгэрэнгүй
4 Архангай Хангай Ар баясгалан Өл 2016-08-10 9 уулын бэл Дэлгэрэнгүй
5 Архангай Хангай Чандмань Шар жалга 2016-08-09 7 уулын бэл Дэлгэрэнгүй
6 Архангай Хангай Баян-улаан Хялалзах 2016-08-08 5 уулын ар Дэлгэрэнгүй
7 Архангай Хангай Тэрх Оцонгийн тал 2016-08-08 6 уулын ар Дэлгэрэнгүй
8 Архангай Өлзийт Байшинт Өндөр толгой 2016-08-07 2 уулын ар хажуу Дэлгэрэнгүй
9 Архангай Өлзийт Хөшөөт Цагаан суварга 2016-08-07 3 уулын хажуу Дэлгэрэнгүй
10 Архангай Өлзийт Ямаат Ямаат толгой 2016-08-07 4 тал газар Дэлгэрэнгүй
Copyright Цаг уур орчны шинжилгээний газар. Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн. 2015