Мониторингийн цэгийн мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Хороо, багийн нэр Мониторингийн цэгийн нэр Өргөрөг Уртраг
1 Төв Батсүмбэр Үдлэг 24-р точик 48.466333 107.209056 Дэлгэрэнгүй
2 Өмнөговь Сэврэй Сайн шанд 2 худаг 43.881111 102.539250 Дэлгэрэнгүй
3 Өмнөговь Номгон Дөхөм 32-ын худаг 42.745556 104.822722 Дэлгэрэнгүй
4 Архангай Эрдэнэбулган 4-р баг 4-р баг 47.476389 104.597220 Дэлгэрэнгүй
5 Төв Борнуур Бичигт 51-ын зуслангийн ар 49.304472 106.609250 Дэлгэрэнгүй
6 Өмнөговь Цогтцэций Цагаан овоо 5 толгой Дэлгэрэнгүй
7 Төв Сүмбэр Жавхлант 70 га-ийн хойд энгэр 48.837556 105.898472 Дэлгэрэнгүй
8 Төв Сэргэлэн Баянбүрд 7-р зөрлөг 47.919750 107.659167 Дэлгэрэнгүй
9 Булган Бүрэгхангай Дархан 4-р баг 90 -н жилийн өндөрлөг 48.272222 103.866111 Дэлгэрэнгүй
10 Төв Лүн Цагаан уул Mөнхийн баруун урд 47.775333 105.330917 Дэлгэрэнгүй
Copyright Цаг уур орчны шинжилгээний газар. Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн. 2015