Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
1 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Улаанбаатар 52601 - Үйлдвэр 2020 12 0.12 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
2 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Улаанбаатар 52401 - Тахилт 2020 12 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
3 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорноговь 52102 - Замын-Үүд 2020 12 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
4 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорноговь 52101 - Сайншанд 2020 12 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
5 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дундговь 52001 - Мандалговь 2020 12 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
6 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Өмнөговь 51902 - Гурвантэс 2020 12 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Өмнөговь 51901 - Даланзадгад 2020 12 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
8 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Говьсүмбэр 51801 - Чойр 2020 12 0.13 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
9 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Төв 51701 - Зуунмод 2020 12 0.09 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
10 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дархан Уул 51602 - Шарын гол 2020 12 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160