Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
1 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Хөвсгөл 231 - Мөрөн 2017 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
2 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Сэлэнгэ 240 - Сүхбаатар 2017 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
3 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баян Өлгий 217 - Ялалт 2017 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
4 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Завхан 221 - Баянтэс 2017 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
5 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Орхон 236 - Эрдэнэт 2017 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
6 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Булган 239 - Булган-Булган 2017 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Увс 212 - Улаангом 2017 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
8 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баян Өлгий 214 - Өлгий 2017 3 0.14 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
9 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Ховд 218 - Ховд 2017 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
10 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дархан Уул 244 - Дархан Уул-Дархан 2017 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160