Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
1 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дархан Уул 244 - Дархан Уул-Дархан 2016 8 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
2 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорнод 259 - Чойбалсан 2016 8 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
3 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Завхан 272 - Улиастай 2016 8 0.12 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
4 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Говь Алтай 277 - Алтай 2016 8 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
5 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Архангай 282 - Архангай-Цэцэрлэг 2016 8 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
6 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баянхонгор 287 - Баянхонгор 2016 8 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Өвөрхангай 288 - Арвайхээр 2016 8 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
8 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Төв 290 - Зуунмод 2016 8 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
9 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Улаанбаатар 292 - Тахилт 2016 8 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
10 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Сэлэнгэ 240 - Сүхбаатар 2016 8 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160