Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
1 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Ховд 50301 - Ховд 2021 1 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
2 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Завхан 50402 - Баянтэс 2021 1 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
3 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баян Өлгий 50103 - Ялалт 2021 1 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
4 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Увс 50202 - Өмнөговь 2021 1 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
5 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Ховд 50302 - Байтаг 2021 1 0.12 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
6 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Завхан 50401 - Улиастай 2021 1 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баян Өлгий 50101 - Өлгий 2021 1 0.12 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
8 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баян Өлгий 50102 - Ногоон нуур 2021 1 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
9 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Увс 50201 - Улаангом 2021 1 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
10 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Говь Алтай 50501 - Алтай 2021 1 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160