Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
81 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Увс 212 - Улаангом 2017 1 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
82 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Увс 215 - Өмнөговь 2017 1 0.01 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
83 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Завхан 221 - Баянтэс 2017 1 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
84 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Хөвсгөл 231 - Мөрөн 2017 1 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
85 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Булган 239 - Булган-Булган 2017 1 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
86 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Сэлэнгэ 240 - Сүхбаатар 2017 1 0.09 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
87 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Завхан 221 - Баянтэс 2015 1 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
88 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Завхан 272 - Улиастай 2017 1 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
89 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Архангай 282 - Архангай-Цэцэрлэг 2017 1 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
90 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорноговь 358 - Замын Үүд 2017 1 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160