Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
81 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баян Өлгий 50102 - Ногоон нуур 2021 2 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
82 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баян Өлгий 50103 - Ялалт 2021 2 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
83 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баян Өлгий 50103 - Ялалт 2021 2 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
84 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баянхонгор 50601 - Баянхонгор 2021 2 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
85 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баянхонгор 50601 - Баянхонгор 2021 2 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
86 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баянхонгор 50602 - Эхийн гол 2021 2 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
87 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баянхонгор 50602 - Эхийн гол 2021 2 0.09 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
88 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Булган 51301 - Булган 2021 2 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
89 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Булган 51301 - Булган 2021 2 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
90 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Говь Алтай 50501 - Алтай 2021 2 0.12 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160