Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
71 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Увс 212 - Улаангом 2015 1 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
72 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баян Өлгий 214 - Өлгий 2015 1 0.21 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
73 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баян Өлгий 217 - Ялалт 2015 1 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
74 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Ховд 218 - Ховд 2015 1 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
75 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Орхон 236 - Эрдэнэт 2015 1 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
76 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Булган 239 - Булган-Булган 2015 1 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
77 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дархан Уул 244 - Дархан Уул-Дархан 2015 1 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
78 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорнод 259 - Чойбалсан 2015 1 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
79 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Өвөрхангай 288 - Арвайхээр 2015 1 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
80 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дундговь 341 - Мандалговь 2015 1 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160