Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
71 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорноговь 52102 - Замын-Үүд 2021 1 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
72 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорноговь 52102 - Замын-Үүд 2021 1 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
73 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорноговь 52102 - Замын-Үүд 2020 2 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
74 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорноговь 52102 - Замын-Үүд 2020 2 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
75 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорноговь 52102 - Замын-Үүд 2021 2 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
76 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорноговь 52102 - Замын-Үүд 2021 2 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
77 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорноговь 52102 - Замын-Үүд 2020 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
78 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорноговь 52102 - Замын-Үүд 2020 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
79 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорноговь 52102 - Замын-Үүд 2021 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
80 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорноговь 52102 - Замын-Үүд 2021 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160