Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
71 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Хэнтий 304 - Өндөрхаан 2017 3 0.09 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
72 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баян Өлгий 214 - Өлгий 2017 3 0.14 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
73 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Сүхбаатар 305 - Баруун Урт 2017 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
74 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Хөвсгөл 231 - Мөрөн 2016 9 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
75 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорнод 313 - Халхгол 2017 3 0.09 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
76 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баян Өлгий 217 - Ялалт 2017 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
77 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Сүхбаатар 317 - Эрдэнэцагаан 2017 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
78 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дархан Уул 244 - Дархан Уул-Дархан 2016 9 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
79 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Говь Алтай 325 - Тоорой 2017 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
80 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Увс 215 - Өмнөговь 2019 9 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160