Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
71 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баян Өлгий 50102 - Ногоон нуур 2021 5 0.12 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
72 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баян Өлгий 50102 - Ногоон нуур 2021 5 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
73 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баян Өлгий 50103 - Ялалт 2021 5 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
74 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баян Өлгий 50103 - Ялалт 2021 5 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
75 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баянхонгор 50601 - Баянхонгор 2021 5 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
76 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баянхонгор 50601 - Баянхонгор 2021 5 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
77 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баянхонгор 50602 - Эхийн гол 2021 5 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
78 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баянхонгор 50602 - Эхийн гол 2021 5 0.09 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
79 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Булган 51301 - Булган 2021 5 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
80 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Булган 51301 - Булган 2021 5 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160