Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
7391 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Улаанбаатар 52401 - Тахилт 2020 5 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7392 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Улаанбаатар 52601 - Үйлдвэр 2020 1 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7393 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Улаанбаатар 52601 - Үйлдвэр 2021 2 0.09 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7394 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Улаанбаатар 52601 - Үйлдвэр 2020 11 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7395 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Улаанбаатар 52601 - Үйлдвэр 2020 7 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7396 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Улаанбаатар 52601 - Үйлдвэр 2021 4 0.08 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7397 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Улаанбаатар 52601 - Үйлдвэр 2021 5 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7398 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Улаанбаатар 52601 - Үйлдвэр 2020 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7399 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Улаанбаатар 52601 - Үйлдвэр 2020 9 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7400 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Улаанбаатар 52601 - Үйлдвэр 2020 4 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160