Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
7391 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Завхан 272 - Улиастай 2012 1 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7392 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Орхон 236 - Эрдэнэт 2012 1 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7393 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Орхон 236 - Эрдэнэт 2012 1 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7394 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Өвөрхангай 288 - Арвайхээр 2012 1 0.12 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7395 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Өвөрхангай 288 - Арвайхээр 2012 1 0.12 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7396 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Өмнөговь 373 - Даланзадгад 2012 1 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7397 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Өмнөговь 373 - Даланзадгад 2012 1 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7398 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Өмнөговь 374 - Гурвантэс 2012 1 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7399 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Өмнөговь 374 - Гурвантэс 2012 1 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7400 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Сүхбаатар 305 - Баруун Урт 2012 1 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160