Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
7381 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дархан Уул 932 - Шарын гол 2012 2 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7382 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дархан Уул 932 - Шарын гол 2012 2 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7383 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорноговь 354 - Сайншанд 2012 2 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7384 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорноговь 354 - Сайншанд 2012 2 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7385 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорноговь 358 - Замын Үүд 2012 2 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7386 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорноговь 358 - Замын Үүд 2012 2 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7387 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорнод 259 - Чойбалсан 2012 2 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7388 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорнод 259 - Чойбалсан 2012 2 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7389 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дундговь 341 - Мандалговь 2012 2 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7390 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дундговь 341 - Мандалговь 2012 2 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160