Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
7371 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баянхонгор 366 - Эхийн гол 2012 2 0.09 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7372 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баянхонгор 366 - Эхийн гол 2012 2 0.09 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7373 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Булган 239 - Булган-Булган 2012 2 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7374 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Булган 239 - Булган-Булган 2012 2 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7375 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Говь Алтай 277 - Алтай 2012 2 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7376 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Говь Алтай 277 - Алтай 2012 2 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7377 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Говь Алтай 325 - Тоорой 2012 2 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7378 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Говь Алтай 325 - Тоорой 2012 2 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7379 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дархан Уул 244 - Дархан Уул-Дархан 2012 2 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7380 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дархан Уул 244 - Дархан Уул-Дархан 2012 2 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160