Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
7361 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баян Өлгий 210 - Ногооннуур 2012 1 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7362 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баян Өлгий 217 - Ялалт 2012 1 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7363 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баян Өлгий 217 - Ялалт 2012 1 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7364 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баянхонгор 287 - Баянхонгор 2012 1 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7365 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баянхонгор 287 - Баянхонгор 2012 1 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7366 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баянхонгор 366 - Эхийн гол 2012 1 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7367 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баянхонгор 366 - Эхийн гол 2012 1 0.09 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7368 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Булган 239 - Булган-Булган 2012 1 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7369 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Булган 239 - Булган-Булган 2012 1 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7370 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Говь Алтай 277 - Алтай 2012 1 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160