Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
7331 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Орхон 236 - Эрдэнэт 2012 2 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7332 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Өвөрхангай 288 - Арвайхээр 2012 2 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7333 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Өвөрхангай 288 - Арвайхээр 2012 2 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7334 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Өмнөговь 373 - Даланзадгад 2012 2 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7335 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Өмнөговь 373 - Даланзадгад 2012 2 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7336 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Өмнөговь 374 - Гурвантэс 2012 2 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7337 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Өмнөговь 374 - Гурвантэс 2012 2 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7338 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Сүхбаатар 305 - Баруун Урт 2012 2 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7339 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Сүхбаатар 305 - Баруун Урт 2012 2 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7340 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Сүхбаатар 317 - Эрдэнэцагаан 2012 2 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160