Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
7321 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Архангай 282 - Архангай-Цэцэрлэг 2017 12 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7322 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Говь Алтай 277 - Алтай 2017 12 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7323 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дархан Уул 932 - Шарын гол 2019 12 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7324 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Өмнөговь 374 - Гурвантэс 2019 12 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7325 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Өмнөговь 373 - Даланзадгад 2019 12 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7326 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баянхонгор 366 - Эхийн гол 2019 12 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7327 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорноговь 358 - Замын Үүд 2019 12 0.12 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7328 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорноговь 354 - Сайншанд 2019 12 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7329 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дундговь 341 - Мандалговь 2019 12 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7330 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Ховд 50301 - Ховд 2020 12 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160