Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
7321 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Улаанбаатар 52601 - Үйлдвэр 2021 2 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7322 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баян Өлгий 50101 - Өлгий 2021 3 0.12 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7323 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баян Өлгий 50102 - Ногоон нуур 2021 3 0.12 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7324 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баян Өлгий 50103 - Ялалт 2021 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7325 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Увс 50201 - Улаангом 2021 3 0.09 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7326 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Увс 50202 - Өмнөговь 2021 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7327 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Ховд 50301 - Ховд 2021 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7328 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Ховд 50302 - Байтаг 2021 3 0.12 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7329 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Завхан 50401 - Улиастай 2021 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7330 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Завхан 50402 - Баянтэс 2021 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160