Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
7321 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Хэнтий 50701 - Өндөрхаан 2021 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7322 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баянхонгор 50602 - Эхийн гол 2021 3 0.09 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7323 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баянхонгор 50601 - Баянхонгор 2021 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7324 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Говь Алтай 50503 - Ажбогд 2021 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7325 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Говь Алтай 50502 - Тоорой 2021 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7326 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Говь Алтай 50501 - Алтай 2021 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7327 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Завхан 50402 - Баянтэс 2021 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7328 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Завхан 50401 - Улиастай 2021 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7329 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Ховд 50302 - Байтаг 2021 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7330 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Ховд 50301 - Ховд 2021 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160