Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
7321 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Хэнтий 50701 - Өндөрхаан 2021 1 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7322 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Хэнтий 304 - Өндөрхаан 2017 10 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7323 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Хэнтий 304 - Өндөрхаан 2013 7 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7324 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Хэнтий 304 - Өндөрхаан 2017 9 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7325 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Хэнтий 304 - Өндөрхаан 2018 4 0.09 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7326 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Хэнтий 304 - Өндөрхаан 2012 2 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7327 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Хэнтий 304 - Өндөрхаан 2015 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7328 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Хэнтий 304 - Өндөрхаан 2017 7 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7329 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Хэнтий 304 - Өндөрхаан 2014 9 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7330 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Хэнтий 304 - Өндөрхаан 2016 5 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160