Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
7321 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорноговь 358 - Замын Үүд 2012 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7322 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорноговь 358 - Замын Үүд 2012 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7323 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорнод 259 - Чойбалсан 2012 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7324 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорнод 259 - Чойбалсан 2012 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7325 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дундговь 341 - Мандалговь 2012 3 0.12 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7326 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дундговь 341 - Мандалговь 2012 3 0.12 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7327 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Завхан 221 - Баянтэс 2012 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7328 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Завхан 221 - Баянтэс 2012 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7329 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Завхан 272 - Улиастай 2012 3 0.13 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7330 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Завхан 272 - Улиастай 2012 3 0.12 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160