Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
7311 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Говь Алтай 324 - Ажбогд 2012 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7312 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Говь Алтай 324 - Ажбогд 2012 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7313 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Говь Алтай 325 - Тоорой 2012 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7314 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Говь Алтай 325 - Тоорой 2012 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7315 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дархан Уул 244 - Дархан Уул-Дархан 2012 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7316 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дархан Уул 244 - Дархан Уул-Дархан 2012 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7317 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дархан Уул 932 - Шарын гол 2012 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7318 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дархан Уул 932 - Шарын гол 2012 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7319 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорноговь 354 - Сайншанд 2012 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7320 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорноговь 354 - Сайншанд 2012 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160