Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
7291 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорноговь 358 - Замын Үүд 2012 2 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7292 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорнод 259 - Чойбалсан 2012 2 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7293 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорнод 259 - Чойбалсан 2012 2 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7294 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дундговь 341 - Мандалговь 2012 2 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7295 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дундговь 341 - Мандалговь 2012 2 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7296 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Завхан 221 - Баянтэс 2012 2 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7297 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Завхан 221 - Баянтэс 2012 2 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7298 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Завхан 272 - Улиастай 2012 2 0.14 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7299 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Завхан 272 - Улиастай 2012 2 0.12 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7300 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Орхон 236 - Эрдэнэт 2012 2 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160