Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
7281 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Говь Алтай 277 - Алтай 2012 2 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7282 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Говь Алтай 325 - Тоорой 2012 2 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7283 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Говь Алтай 325 - Тоорой 2012 2 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7284 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дархан Уул 244 - Дархан Уул-Дархан 2012 2 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7285 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дархан Уул 244 - Дархан Уул-Дархан 2012 2 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7286 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дархан Уул 932 - Шарын гол 2012 2 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7287 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дархан Уул 932 - Шарын гол 2012 2 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7288 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорноговь 354 - Сайншанд 2012 2 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7289 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорноговь 354 - Сайншанд 2012 2 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7290 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорноговь 358 - Замын Үүд 2012 2 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160