Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
7271 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Архангай 282 - Архангай-Цэцэрлэг 2012 2 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7272 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баян Өлгий 210 - Ногооннуур 2012 2 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7273 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баян Өлгий 210 - Ногооннуур 2012 2 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7274 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баян Өлгий 217 - Ялалт 2012 2 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7275 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баян Өлгий 217 - Ялалт 2012 2 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7276 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баянхонгор 366 - Эхийн гол 2012 2 0.09 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7277 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баянхонгор 366 - Эхийн гол 2012 2 0.09 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7278 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Булган 239 - Булган-Булган 2012 2 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7279 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Булган 239 - Булган-Булган 2012 2 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7280 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Говь Алтай 277 - Алтай 2012 2 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160