Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
7261 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Ховд 218 - Ховд 2012 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7262 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Ховд 265 - Байтаг 2012 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7263 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Ховд 265 - Байтаг 2012 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7264 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Хөвсгөл 207 - Рэнчинлхүмбэ 2012 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7265 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Хөвсгөл 207 - Рэнчинлхүмбэ 2012 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7266 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Хөвсгөл 231 - Мөрөн 2012 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7267 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Хөвсгөл 231 - Мөрөн 2012 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7268 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Хэнтий 304 - Өндөрхаан 2012 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7269 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Хэнтий 304 - Өндөрхаан 2012 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7270 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Архангай 282 - Архангай-Цэцэрлэг 2012 2 0.13 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160