Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
7251 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Төв 290 - Зуунмод 2012 3 0.12 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7252 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Увс 212 - Улаангом 2012 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7253 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Увс 212 - Улаангом 2012 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7254 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Увс 215 - Өмнөговь 2012 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7255 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Увс 215 - Өмнөговь 2012 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7256 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Улаанбаатар 111 - Улаанбаатар БОШТЛ 2012 3 0.12 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7257 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Улаанбаатар 111 - Улаанбаатар БОШТЛ 2012 3 0.12 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7258 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Улаанбаатар 292 - Тахилт 2012 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7259 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Улаанбаатар 292 - Тахилт 2012 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7260 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Ховд 218 - Ховд 2012 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160