Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
7241 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Өмнөговь 373 - Даланзадгад 2012 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7242 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Өмнөговь 374 - Гурвантэс 2012 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7243 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Өмнөговь 374 - Гурвантэс 2012 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7244 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Сүхбаатар 305 - Баруун Урт 2012 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7245 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Сүхбаатар 305 - Баруун Урт 2012 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7246 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Сүхбаатар 317 - Эрдэнэцагаан 2012 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7247 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Сүхбаатар 317 - Эрдэнэцагаан 2012 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7248 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Сэлэнгэ 240 - Сүхбаатар 2012 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7249 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Сэлэнгэ 240 - Сүхбаатар 2012 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7250 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Төв 290 - Зуунмод 2012 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160