Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
7231 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дундговь 341 - Мандалговь 2012 3 0.12 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7232 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Завхан 221 - Баянтэс 2012 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7233 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Завхан 221 - Баянтэс 2012 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7234 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Завхан 272 - Улиастай 2012 3 0.12 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7235 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Завхан 272 - Улиастай 2012 3 0.13 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7236 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Орхон 236 - Эрдэнэт 2012 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7237 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Орхон 236 - Эрдэнэт 2012 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7238 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Өвөрхангай 288 - Арвайхээр 2012 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7239 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Өвөрхангай 288 - Арвайхээр 2012 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7240 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Өмнөговь 373 - Даланзадгад 2012 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160