Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
61 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Орхон 236 - Эрдэнэт 2015 1 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
62 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Булган 239 - Булган-Булган 2015 1 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
63 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Говь Алтай 277 - Алтай 2015 1 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
64 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Архангай 282 - Архангай-Цэцэрлэг 2015 1 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
65 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Өвөрхангай 288 - Арвайхээр 2015 1 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
66 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Увс 212 - Улаангом 2015 1 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
67 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баян Өлгий 217 - Ялалт 2015 1 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
68 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Ховд 218 - Ховд 2015 1 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
69 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Улаанбаатар 292 - Тахилт 2015 1 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
70 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Булган 239 - Булган-Булган 2017 1 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160